» Kom på en av sommarens visningar

SVERIGES FÖRSTA AGROFORESTRYKONGRESS, GÖTEBORG 13-15 NOV

 

  Agroforest2

Agroforestry ger en ny möjlighet för stad och land till lokal ekologisk, klimatsmart, social hållbarhet och ekonomi. Med kunskap från hela världen och hela landet möts vi för att bi-dra till grön stads- och landsbygdsutveckling. Välkommen till en historisk kongresshelg.

Kongressen vänder sig till dig som på olika vis arbetar med stads- eller landsbygdsutveckling/ planering, lokal ekonomi, är verksam som företagare, är intresserad eller aktiv i intresseorgani-sation, är forskare, odlare, livsmedelsproducent, lant – och skogsbrukare, verksam inom restau-rang och turistnäring, tjänsteman, politiker, m.fl.

MER INFORMATION OCH ANMÄLAN

WWW.AGROFOREST.SE