» Kom på en av sommarens visningar

Bygdebolag

Modellen med bygdebolag har praktiserats i ett 40-tal bygder runt om i Sverige. Den 3 februari 2019 bildades Stjärnsunds bygdebolag med fokus på att vara en katalysator för lokal utveckling. Bygdebolag möjliggör investeringar i sådant som behövs i lokalsamhället som äldreboend, butik, lokalproducerad el mm. Läs mer om bygdebolaget här

Stjärnsunds Bygdebolag
Stjärnsunds Bygdebolag