» Kom på en av sommarens visningar

Fridhems vandrarhem & kursgård

Stiftelsen Stjärnsund bildades 1984, inspirerat av Findhorn Foundation i Skottland. Verksamheten drivs delvis ideellt med en styrelse som bär det övergripande ansvaret. Stiftelsen är helt obunden av religiösa och politiska organisationer. Fridhem är vår kursgård, en gammal arbetar-bostad från 1890. Vi har plats för 28 gäster och det finns två stora salar på 80 kvm vardera. Vi har vegetariskt kök, ekologisk butik och behandlingsrum. Dessa används flitigt av oss på Fridhem och kringboende. Här finns en ekologisk trädgård, där grödorna går direkt till köket. Vi ordnar också föreläsningar, kulturcaféer och konstutställningar. På Fridhem bedrivs olika typer av verksamhet. En viktig del är kursverksamheten som sätter människans inre utveckling i centrum. Kurserna arrangeras både i vår egen och andras regi.

För mer information om fridhem http://www.frid.nu/