» Kom på en av sommarens visningar

Permakultur Stjärnsund

Välkommen till Permakultur Stjärnsund!

Permakultur Stjärnsund är ett centrum för lärande inom ämnet permakultur på orten Stjärnsund i Södra Dalarna. Ett flertal projekt är kopplade till centret som arbetar tillsammans för att bygga upp demonstrations- och forskningsplatser om permakultur och skogsträdgård. På denna websida kan du finna information om aktiviteter, event och annat spännande! Här är en film som ger dig en bild av vad Permakultur Stjärnsund handlar om:


Permakultur Stjärnsund genomförs med finansiellt stöd ifrån LEADER för hållbar landsbygdsuveckling. Projektet startade vintern 2013 och kommer ha fortsatt stöd från LEADER till och med slutet av året 2014. Därefter hoppas vi kunna stå på egna ben!

 

1 thought on “Permakultur Stjärnsund”

Comments are closed.