» Kom på en av sommarens visningar

Bokning – Biologisk mångfald och skogsträdgårdsodling

Under våren 2016 gör miljövetaren Annevi Sjöberg och skogsträdgårdsmästaren Philipp Weiss en föreläsningsturné i Sverige i samarbete med Naturskyddsföreningen om vilka fördelar en mångfald av växter, insekter och djur kan ge i en trädgård, på en innergård eller i en park och vad du kan göra för att gynna vilda grannar i din närmiljö. Vill du anordna en föreläsning där du bor så är det bara att höra av dig! Se kontaktuppgifter nedan…

humla hotell IMG_4874 IMG_0407

Föreläsningsturné 2016: Förvandla din trädgård till en oas för vilda grannar!

I takt med att många växter- och djurs naturliga levnadsmiljöer i skogar, odlingslandskap och våtmarker försvinner kan det bli ännu viktigare att skapa en fristad för vilda grannar i våra hemträdgårdar. Miljöer som hittills varit förbisedda, men som har potential att utgöra oaser för artrikedom är de vi har alldeles inpå knuten, nämligen i våra trädgårdar, innergårdar och parker. 

När vi hjälper naturen på traven får vi en rad gratistjänster tillbaka som tack för hjälpen! Insekterna befruktar träd, buskar och örter så att vi kan skörda frukter, nötter, bär och frön. Växter hjälper dessutom till att hålla luften ren och buffrar mot klimatförändringrar.

Många är eniga om att privata trädgårdar redan idag utgör en viktig oas för vilda växter och djur både i tätort och på landsbygden. Men vad skulle hända om trädgårdar, innergårdar och parker i ännu större utsträckning välkomnade odling av ätbara växter och boplatser, gömställen och mat för insekter och djur? 

Här är vad deltagarna får lära sig under föreläsningen!

 • Vad är biologisk mångfald? Definition och förklaring av vad biologisk mångfald, ekosystem och ekosystemtjänster är för något.
 • Vilka är Sveriges miljömål och hur lever vi upp till dem?
 • Hur står det till med den biologiska mångfalden? Både i Sverige och internationellt. Vilka är de mest hotade ekosystemen/habitaten i Sverige, varför är det så och vad kan vi göra åt det?
 • Tre viktiga växtfamiljer och växter som ger både insekter och människor mat. Bra insektshabitat kan gå hand i hand med matproduktion och ökad självförsörjning.
 • Tre viktiga insektsgrupper i trädgårdar och parker. Varför är dessa grupper viktiga? Vi gör en djupdykning i några viktiga insekters beteende, levnadsförhållanden och matvanor.
 • Vad kan du göra för djur och insekter i din närmiljö? Vad kan vanliga trädgårdar, bakgårdar och parker ha för roll för insekter och djur. Vi ger tips på enkla åtgärder för att gynna mångfald i trädgården.
 • Entusiaster som redan lyckats skapa trädgårdar med rik mångfald. Inspirerande exempel på mångfaldsrika villaträdgårdar i Sverige och andra länder.
 • Hur kan trädgårdar, innergårdar och parker bli mångfaldens räddning? Vad ger en rik artrikedom för fördelar? Hur kan de hjälpa Sveriges hotade insekter och djur? Vad ger de för fördelar för levande jord och kolinlagring för ett bättre klimat?

Vill du boka föreläsningen i din krets? Kontakta Annevi Sjöberg på annevi.lakemountain@gmail.com eller ring 0733622509
Tid för föreläsningen: 2 – 3 timmar
Kostnad: 5000 kr plus moms

 IMG_0395 IMG_0130 IMG_5595 IMG_0138

Kurs: Skogsträdgårdsodling för biologisk mångfald, klimat och nyttig mat!

Skogsträdgårdsodling efterliknar naturens struktur för att skapa en trädgård som ger mat till både människor och nyttodjur. Under våren finns möjlighet att boka kurser, där kursdeltagarna praktiskt och teoretiskt får lära sig hur man anlägger en egen skogsträdgård! Mer information om vad en skogsträdgård är hittar du på SkogsträdgårdsbloggenUnder två till tre dagar varvas teori med praktiska moment och med hjälp från kursledarna påbörjas skapandet av en liten mångfaldsrik trädgård på ungefär 150 kvm.

Kortkurserna inom skogsträdgårdsodling är ett bra sätt att lära känna de många möjligheter som finns för odling av fleråriga nyttoväxter med naturen som förebild, samtidigt som man gör en insats för miljön. Visste du att vi skulle kunna kompensera för hälften av Sveriges utsläpp av koldioxid om alla villaträdgårdar i landet gjordes om till skogsträdgårdar?

Kursens upplägg

Dag 1

 • Vad är en skogsträdgård? 
 • Hur hittar man rätt plats för en skogsträdgård?
 • Hur kan man skapa ett gynnsamt mikroklimat för växter och insekter?
 • Växtkunskap: Klassiska och lite mer ovanliga fruktträd och bärbuskar
 • Jordförbättring och marktäckningstekniker
 • Hur planterar man träd, buskar och ätliga perenner så att de får en bra start i livet? Hur kan man tänka vid utplacering och plantering av träd och buskar (praktiskt moment)

Dag 2

 • Växtkunskap: Vanliga och ovanliga ätbara perenner och andra nyttoväxter.
 • Gynna våra vilda grannar och nyttodjuren i skogsträdgården
 • Konsten att skapa fungerande polykulturer – gynnsam samplantering av växter!
 • Utplacering och plantering låga och höga örtartadeväxter och klätterväxter (praktiskt moment)
 • Underhållsarbete: Vad behöver göras de första två åren för att skogsträdgården ska lyckas?
 • Grundläggande förökningstekniker: Hur kan jag få egna växter? Vart får jag tag på växter jag inte kan så eller föröka själv?
 • Sammanfattning – Att tänka i system, se mönster och sambanden för en lyckad skogsträdgårdsodling
 • Utvärdering och avslut

Om kursen omfattar tre dagar, sker en fördjupning i hur man kan skapa mikroklimat och hur vi gynnar biologisk mångfald. Vi lägger även mer tid på jordkunskap och går igenom enkla metoder för växtförökning i mer detalj.

Är du medlem och skulle vilja ha en kurs hemma hos dig? Kontakta oss gärna!

Lärare på kursen: Philipp Weiss & Annevi Sjöberg
Vill du boka kursen i din krets? Kontakta Philipp Weiss på weiss.philipp@gmail.com eller ring 072 923 9153.
Kurskostnad: 16 000 kr (2 dagar), 20 000 (3 dagar), inklusive kursmaterial (främst växter), exkl. moms, kost och logi. 16-20 deltagare. Beroende på hur kost och logi löses ligger kursavgiften vanligtvis mellan 1 200 och 1 700 kr per deltagare.

solros Geting Äng2 IMG_6147_2