» Kom på en av sommarens visningar

Spelregler

 framsida copyAntal spelare

Spelet fungerar bäst om det är mellan 3-4 spelare. Det går också bra att vara fler eller färre, men det är inte lika roligt.

Spelregler

Spelet går ut på att samla så många växtfamiljer som möjligt. Det står på korten vilka fleråriga grönsaker som ingår i samma familj och alla kort inom samma familj har samma färgkodning. Blanda korten och dela ut sex kort till varje spelare. Resten av korten läggs i en hög på bordet med baksidan upp. Spelaren till vänster om kortgivaren börjar spelet med att fråga valfri medspelare efter en växtart som saknas i någon familj. Man får fråga efter kort från vem som helst runt bordet men man får bara fråga efter växter i familjer som man själv har minst ett kort i. Även om det kan vara frestande att förvirra eller lura de andra spelarna, får men inte fråga om ett kort soexempel copym man själv har på handen. När man har fått ihop en hel familj, eller minst fem växter i samma familj, så får man lägga ut korten framför sig på bordet med framsidan på korten vänd uppåt. 

Vissa familjer innehåller alltså fler än fem kort och i dessa fall kan andra spelare som redan har, eller tar upp enstaka kort i samma familj ur högen, lägga ut dem. Poängen för dessa enstaka kort tillfaller innehavaren av kortet och inte den person som först fick fem kort i den familjen. Observera att det finns elva familjer med endast ett enda kort och de kan läggas ut så fort man får dem. Om man mot förmodan får slut på kort så får man ta ett kort ur högen och fortsätta fråga. Spelet tar slut när korten i högen på bordet tagit slut och alla familjer är utlagda på bordet. 

Poäng

poang copyOm man inte är bra på huvudräkning så kan det vara bra att ta hjälp av papper och penna för att räkna ihop sina poäng. (Äter man mycket fleråriga grönsaker blir man bättre på huvudräkning).

Man får poäng för antalet kort man har lagt ut, antal familjer man samlat och stjärnmärkta kort enligt poängskalan i illustrationen till höger. 

I det exemplet blir  slutsumman 25 + 35 + 28 = 88 poäng.

Spelaren med flest poäng vinner! 

 

Symboler på kortet

Dessa symboler visar vilka delar av växten som är ätbara:

symboler_2 copy

 

 

 

 

 

varning copy Denna symbol varnar för att de växter i spelet som är märkta med symbolen är giftiga under en viss tid på året, har giftiga delar eller behöver tillagas på rätt sätt för att våra magar ska vara glada. Vi som gjort spelet har ätit och njutit av alla växter som nämns i spelet och vi vill uppmuntra dig att göra samma sak! Se bara till att du är säker på att det är rätt växt du plockar eller odlar och att du läser på innan du äter de växter som är markerade med symbolen. Hoppas att du hittar någon ny favorit, precis som vi har gjort!

stjarna copy Denna symbol berättar att denna växt är en av våra favoriter bland favoriterna, eftersom de är lättodlade, näringsrika, goda, produktiva och har lång skördesäsong. Läs mer om fördelarna med fleråriga grönsaker här  

 

Familjer och släkten bland växter

Med familj menar vi oftast bara mamma, pappa och barn så länge vi pratar om människor. I en människosläkt ingår alla familjer och individer som har blodsband. Men när vi pratar växter används orden familj och släkt tvärt om. I en växtfamilj kan det nämligen finnas många släkten. Växter som tillhör samma familj liknar varandra på något sätt. Lökväxterna har exempelvis alla köttiga blad med en mer eller mindre utpräglad löksmak, medan selleriväxterna har liknande blommor (och kallas därför även för flockblommiga växter). En del familjer är särkilt lätta att känna igen så som familjen slideväxtersom alla har en syrlig smak.

Förutom sitt svenska namn så har alla växter ett vetenskapligt (latinskt namn). Namnet består av två ord. Sättet att namnge växter infördes av Carl von Linné på 1700-talet. Det latinska namnet på den ätliga perenna växten strandkål är Crambe maritima. Det första namnet Crambeär släktnamnet (som inleds med stor bokstav) och det andra, maritima är artnmanet (som inleds med liten bokstav). Artnamnet säger oftast något om hur växten ser ut eller var den växer. Strandkål tillhör familjen kålväxter och artnmanet maritima indikerar att växten ofta återfinns nära vatten och kan växa i väldigt sandrik jord. I samma familj finns vattenkrasse (Nasturtium officinale) och ryssgubbe (Bunias orientalis) men de tillhör andra släkten.