» Kom på en av sommarens visningar

Om Stjärnsund

Stjärnsund är en idyllisk bruksort i södra Dalarna med mycket kultur och historia. Nedan följer en kort text om Stjärnsund och dess historia och i underrubrikerna till menyn  hittar ni en del av det utbud som Stjärnsundsbygden har att erbjuda.

Stjärnsunds historia

Stjärnsund grundades år 1700 av uppfinnaren Christopher Polhem vars idéer finansierades av den förmögne Gabriel Stierncrona. Den lilla orten Sund, som bestod av en enda gård, döptes om till Stjärnsund och Polhem blev mycket känd i både Sverige och andra länder för sina revolutionerande mekaniska uppfinningar. Efter Polhem lämnade Stjärnsund 1737 omvandlades bruket till ett vanligt stångjärnsbruk. Bruksdriften lades ner under 1930- och 1940-talen. Omfattande utflyttning skedde under 1950- och 1960-talet.

Trenden vände först i början på 1980-talet när ett antal unga familjer flyttade in i Stjärnsund i samband med skapandet av Stiftelsen Stjärnsund, som skulle bli Findhorn Foundations motsvarighet i Sverige. Idag är Stjärnsund en mångfacetterad bygd vars invånare har vitt skilda bakgrunder och förhållningssätt till livet. Invånarantalet i bygden är ca. 430 permanentboende och uppskattningsvis 700 sommarboende. Orten är Hedemora kommuns största turistattraktion, vilket gör att det finns en förhållandevis väl utvecklad lokal infrastruktur, även om Stjärnsunds skola lades ner hösten 2012.

Det finns ett rikt föreningsliv i Stjärnsund, med 20 aktiva föreningar och stiftelser, så som en trädförening som sköter ortens alléer, Polhemsstiftelsen som värnar om den kulturhistoriska miljön eller en biblioteksförening som driver det lokala biblioteket med ideella insatser. Det finns även över 100 företag registrerade i Stjärnsund och drygt 50 personer på orten får sin inkomst på hemmaplan, vilket är en ovanligt hög siffra för en ort i denna storlek. På webbsidan http://www.stjarnsund.com hittar du mer information om Stjärnsund.

Varmt välkommen att besöka denna vackra plats!