» Kom på en av sommarens visningar

Puttmyra skogsträdgård

Puttmyra Skogsträdgård är vackert belägen ett par kilometer utanför Stjärnsund i södra Dalarna (Hedemora kommun). Anläggningen av skogsträdgården började 2011 och odlingarna omfattar i nuläge runt 1,5 ha. Vi odlar över 200 arter träd, buskar och klängväxter och runt 150 arter örtartade växter i skogsträdgården. Huvudsyftet för Puttmyra Skogsträdgård är att utforska skogsträdgårdsodling som odlingsteknik i svenskt klimat. Vi fokuserar på att hitta lämpliga etableringstekniker för olika utgångslägen och lägger mycket möda på att hitta bra växtmaterial för nordliga skogsträdgårdar, som vi sedan sprider vidare genom vår plantskoleverksamhet. Puttmyra Skogsträdgård har blivit ett populärt besöksmål (se nedan för mer information) och vi håller årligen kurser i skogsträdgårdsodling både här och på andra platser i landet.

[table “24” not found /]

Hösten 2018 hägnade vi in hela odlingen för att skydda skogsträdgården från harar, rådjur och älgar. Hösten 2019 tillkom en jordkällare som vi använder för att vinterförvara plantorna i plantskolan. Våren 2021 reste vi ett växthus i kanalplast som har blivit hjärtat i vår plantskoleverksamhet. Alla tre projekt har vi fått investeringsstöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling via Jordbruksverket och Länsstyrelsen i Dalarna.

Logotyp europeiska jordbruksfonden

Kom på besök

Under några helger på sommaren erbjuder vi guidade visningar. För grupper mellan 15 och 25 personer erbjuder vi visningar även vid andra tillfällen, kontakta oss gärna för mer information.

Plantskolan

I vår plantskola erbjuder vi flera hundra olika sorters träd, buskar, och klängväxter som är särskilt utvalda för nordliga skogsträdgårdar. Vårt sortiment av härdiga nötträd är unikt i Sverige. Vi säljer endast på plats här i Stjärnsund och har inte möjlighet att skicka plantor. Mejla oss gärna för att få aktuell sortimentlista.

Kontakt

Mejla oss gärna på puttmyraplantskola@gmail.com

Vy över Puttmyra skogsträdgård med växthus och dammar
Vy över Puttmyra skogsträdgård, hösten 2021. Foto: David Roxendal