» Kom på en av sommarens visningar

Om oss

Permakultur Stjärnsund håller på att bygga upp ett centrum för lärande inom ämnet permakultur på orten Stjärnsund i södra Dalarna. Projektet genomförs med finansiellt stöd ifrån LEADER för hållbar landsbygdsutveckling och pågår under 2013-2014.  Projektet innefattar följande komponenter och aktiviteter:

Del 1: Kompetenshöjning och spridning av kunskap

Denna del av projektet handlar om att öka medvetenheten och bygga kompetens om hur man kan använda sig av permakultur för hållbar utveckling. Avsikten är även att skapa nätverk som ger ökat engagemang kring permakultur lokalt (men även i övriga Sverige). Planerade aktiviteter innefattar:

– Framtagande av denna webbsida för projektet där det kommer finnas information om permakultur, olika aktiviteter och projektets framsteg. Denna kommer successivt att utvidgas i takt med projektets utveckling.

– Introduktionskonferens i hållbar landsbygdsutveckling – en helg med föreläsningar och workshops med permakultur som röd tråd för att väcka intresse och engagemang om ämnet bland boende i regionen.

– Certifikatkurs i permakulturdesign – en 72-timmars, internationellt erkänd kurs som ger fördjupade kunskaper om permakulturens principer och designprocess. Avslutas med en ”öppen dag” där alla intresserade kan ta del av kursdeltagarnas arbete.

– “Learn by doing” kurser och workshops – Kortare praktiska kurser på temat hållbar landsbygdsutveckling och ökad lokal självförsörjning.

– Skogsträdgårdskurs – fördjupad kurs om etablering och skötsel av ett odlingssystem av perenna växter och träd, ett nordligt ”agroforestry-system” som kallas skogsträdgård. Intresset för skogsträdgårdar är enormt i Sverige, men det finns idag inga heltäckande kurser i ämnet och denna kurs kommer att bli den första av sitt slag.

Del 2: Uppbyggnad av långsiktiga resurser och organisation.

Denna del handlar om att bygga upp resurser och organisation för Centrum för Permkulturlärande utifrån engagemang och önskemål från boende, organisationer och företagare i Stjärnsund med omnejd.

Planerade aktiviteter innefattar:

– Demonstrationsträdgård, en etablering av trädgård för praktiskt lärande och undervisning om permakulturdesign och möjligheterna att bygga upp långsiktigt hållbara försörjningssystem. Alla som är intresserade är välkomna att medverka i projektet.

– Uppmuntra nätverksbildande lokalt men även nationellt och vidareutveckla webbsidan till en mötesplats, kunskapsresurs och marknadsföringsplats för engagerade företag och organisationer i Stjärnsund med omnejd.

– Permakulturbibliotek – Etablering av Sveriges första permakulturbibliotek som kompletterar det redan befintliga biblioteket i Stjärnsund med inriktning på hållbart byggande.

Det som är unikt med detta projekt, till skillnad från andra utbildningsinitiativ i permakultur runt om i landet är att centrumet ska byggas upp genom att engagera och involvera boende, besökare och företagare i bygden för att gynna bygden som helhet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att anmäla ditt intresse här!

Gilla Permakultur Stjärnsund på Facebook!

facebook-icon