Möte: Permakultur

Vi har regelbundna planerings- och projektmöten i Stjärnsund. Du som är med i planeringsprocessen eller har en ledarskapsroll är välkommen.