» Kom på en av sommarens visningar

Hälsingbo och Puttmyra skogsträdgård

I Hälsingbo och Puttmyra skogsträdgård försöker vi förverkliga vår vision om ett hållbartlevnadssätt. Vår bostad ligger på en avstyckad tomt på 1000 kvm som en gång tillhörde gården Hälsingbo. Huset är från 1850-talet, men har byggts om otaliga gånger sedan dess. När vi köpte det som sommarstuga år 2007 var det masonitskivor och plastmattor som dominerade, men vi har försökt att renovera huset varsamt med gamla metoder och ekologiska material. Vårambition är att vi och de som kommer att bo i vårt hus i framtiden ska kunna leva ett gott liv där; huset ska vara lättskött, bestå av sunda material och vara estetiskt tilltalande. Huset ska kunna underhållas med billiga material som även i framtiden kommer vara lokalt tillgängliga.

Vi har tilläggsisolerat huset med linisolering och har byggt tre rörspisar som lagrar värmen länge och håller huset varmt under vintern. Lerklinet på väggarna gör att det inte drar i huset. Annars har vi försökt att hålla omkostnaderna så låga som möjligt, bl.a. genom att använda mycket återvunnet material och minimera elanvändningen i huset. Vi har ingen frys och kylskåpet ersätter vi med ett kallskafferi under den kalla årstiden. De flesta renoveringarna har vi gjort själva, vilket kanske tog lite lägre tid, men vi lärde oss massvis och har inte behövt ta några lån. När vi köpte huset kunde vi knappt slå i en spik själva. Idag kan vi mura, snickra, smida, bygga med lera osv. Kanske inte lika bra som proffsen, men tillräckligt bra för att trivas i vårt hem och för att kunna lösa det mesta själv. Vi har också en köksträdgård på tomten som förser oss med färska grönsaker under en del av året och som blir större för varje år, samtidigt som gräsmattan krymper mer och mer. Vi försöker skapa så goda möjligheter för biologisk mångfald i trädgården som möjligt. Vi har rishögar lite här och var, låter dödved ligga kvar, har stenrösen och stenmurar, klipper inte ner fröställningar på hösten så att småkrypen kan övervintra där, har minimerat gräsmattan och har nyligen byggt ett insektshotell som verkar vara populärt. Vi har också en top-bar-bikupa och försöker ge bina möjlighet att leva ett så naturligt liv som möjligt. Utöver de vanliga grönsakerna i vår köksträdgård odlar vi nästan hundra olikaarter av fleråriga nyttoväxter, vilka ger oss en rik och varierad kost redan tidigt på året.

En del i vårt projekt är Puttmyra skogsträdgård som ligger några hundra meter från Hälsingbo och började anläggas våren 2011. Vi har hittills planterat ett hundratal träd och buskar och har anlagt två dammar. På sikt ska skogsträdgården försörja oss med frukt, bär, nötter och grönsaker under en stor del av året. Den ska också bli en inspirerande läroplats förpermakulturintresserade och vi kommer att hålla kurser där. Vi har redan nu planterat ett 50-tal olika arter i skogsträdgården och kommer att testa många fler nyttoväxter för att ta reda på vilka som lämpar sig bäst i vår relativt kärva växtzon och hur de kommer att trivas ihop. Vi vill att skogsträdgården blir en rofylld och fridfull plats. En plats utan störande ljud där man kan uppleva naturens skönhet och överraskas av dess skiftningar i färger och former t ex träden löv ändrar färg, bär mognar, träd blir högre eller breder ut sig och vattenspeglar ändrar form vid torka, regn och snösmältning.

Välkommen på besök!

Rebecka, Philipp och Isak