» Kom på en av sommarens visningar

Engelska Parken

Engelska Parken i Stjärnsund började anläggas år 1799. Man Gjorde ett park- och vattenlandskap där sörboån dämdes upp och små öar bildades, dessa öar bands ihop av broar. Träd och buskar planterades för att sedan få växa fritt och så småningom blev gränsen mellan park och landskap flytande.