» Kom på en av sommarens visningar

Inre Form

Inre Form, hantverksmässigt timmerhusbyggande i Dormsjö, en mil utanför Stjärnsund.

Mitt intresse är att vara delaktig i att bygga en ny kultur och några av våra grundläggande behov är föda och tak över huvudet.

Ser ett holistiskt samhälle där dom flesta odlar sin mat, bygger hus utav icke processade närliggande råvaror, har skog som hålls på ett naturligt sätt, nyanserad djurhållning. Typ tillbaka till bondesamhället. Inga herrar eller myndigheter som begränsar visionen. Man ska istället utbilda människor i att själva se helheten på vår planet, alla tings samband och utvecklandet att rationellt tänkande så dom kan ta dom bästa besluten utifrån deras miljö och situation.

Dom byggnader jag vill främja är sådana som hör till en liten bondgård samt gör att människor kan träffas i kreativitet. Helst ska dom inte ha så mycket spik, inga skruvar. Trät som bildar stommen ska hakas och kilas i varandra.

Byggnaderna ska visa djärvhet, nästan som en tvångsmässig vilja att bryta invanda mönster bara för att… Dom ska vara inbjudande och och utstråla skydd utifrån, och när man är inne i dom ska dom visa öppenhet, frihet och ett flertal hörn man inte direkt ser bakom, för att främja nyfikenhet, spänning.

Har läst att det förekommit periodvis i Sverige en väldigt press att inte sticka ut från sin samhällsgrupp eller geografisk plats. Bönderna har haft en stark roll men var ändå styrda av herrar. Man kanske kan se skillnad i Norge där bönderna varit friare som även återspeglas i en friare byggnadsstil.

Så min vision baseras på att människor ska vara fria, självständiga, självförsörjande, hushålla med planetens resurser och arbeta kreativt för människors och planetens bästa.