» Kom på en av sommarens visningar

Beräkning av kurskostnaden för 72h skogsträdgårdskursen

För att visa vad dina pengar går till om du går skogsträdgårdskursen med oss så har vi gjort en sammanställning av vad kurskostnaden används till och vad du betalar för.

72h undervisning inkl. förberedelse1750
Praktiskt under kursens gång1500
Marknadsföring, kursplanering, schemaläggning, administration osv.2200
Kursmaterial900
Lokalhyror500
Resor gästföreläsare850
Summa7700
Leader-bidrag-3700
Faktisk kurskostnad per deltagare4000
Mat
8 middagar + 8 luncher à ca. 75 kr/styck1200
20 st. fika300
Summa1500