» Kom på en av sommarens visningar

Beräkning av kurskostnaden för 72h certifieringskurs i permakulturdesign

För att visa vad dina pengar går till om du går en certifikatkurs med oss så har vi gjort en sammanställning av vad kurskostnaden används till och vad du betalar för.

72h undervisning inkl. förberedelse2750
Praktiskt under kursens gång850
Marknadsföring, kursplanering, schemaläggning, administration osv.1000
Kursmaterial200
Lokalhyror550
Resor gästföreläsare150
Summa5500
Mat
8 middagar + 8 luncher à ca. 75 kr/styck1200
20 st. fika300
Summa1500