» Kom på en av sommarens visningar

Levande banvallen

På den gamla banvallen där tåget tidigare band ihop samhällena Rörshyttan och Stjärnsund har en fin och lummig motions- och cykelväg börjat ta form. En farled som inte bara är ämnad för transport utan också för umgänge och rogivande upplevelser.

Mellan vägen och den närbelägna sjön lockar ett vardagsrum i det fria med vindskydd och möjlighet att grilla. Den gamla banvallen kantas av ätbar växtlighet i form av nötträd, frukt och bär i alla former och färger. Det skogsbrynsliknande området är nämligen perfekt för plantering av allehanda nyttigheter som kommer alla till glädje. Platsen är till för alla och och föräldrar kan känna sig trygga när barnen vill ut på cykeläventyr eller uppleva naturen. Den är också en grund för ekoturism. Arbetet med den levande banvallen påbörjades hösten 2019 och pågår först med människokraft i ett par år innan de inplanterade växterna får sköta utvecklingsarbetet med sin växtkraft innan det är dags att skörda frukterna av det gemensamma arbetet.

Bakgrund

Mellan byarna ligger en gammal banvall som låg riskzonen för att falla in en dvala i glömskans dunkla land efter att det sista ångloket dragit i visslan för sista gången. Banvallen var igenväxt och trotsade man grenverket på cykel låg whiplashskadan nära till hands då multna slipers skapade grunden för en tvättbrädelik stig. Många var de som samstämmigt nickade och ivrigt målade i luften hur fantastiskt det skulle vara om Någon Någonsson kunde ta sig an denna klenod, denna opolerade bärnsten som slutit sig runt en hörnsten av brukets historia och utveckling. Sökandet efter denna Någon påbörjades. Utan framgång.

Tillslut insåg vi det oundvikliga, det är vi!! Någon Någonsson är en del av oss alla!!! Vi skulle kunna omvandla den gamla banvallen till en gång och cykelväg och ge upprättelse för det blod, svett och tårar som en gång i tiden reste banvallen ur myllan och knöt på ett, för bruket, revolutionerande vis ihop bruket med omvärlden. Upprymda av vad som skulle kunna göras började en intensiv brainstorm. En liten fågel viskade i våra öron att Leader (nedre dalälven) skulle kunna vara intresserade av vår projektidé. Leader verkar under jordbruksverket och fördelar ut EU-medel. Permakultur Stjärnsund har ju drivit ett Leader-projekt tidigare så om bara Leader trodde på idén var vi beredda att ställa oss i startblocket. Leader gjorde vågen direkt. Så efter en hiskelig massa ideella timmar med att skriva ihop projektansökan fick vi till slut tummen upp från jordbruksverket.

Vi insåg snabbt att om vår insats ska överleva över tid behöver vi se till att nyttjandegraden maxas. Då fick vi börja med att kartlägga vilka värden vi skulle kunna lyfta fram, skapa eller bara förenkla för att så många som möjligt ska kunna ta del av banvallen. Idag går pilgrimsleden drottning Kristinas väg, en kanotled och en skoterled längs banvallen och idrottsföreningen Saif har ett upplyst elljusspår längs delar av sträckan. Inom ett par år tror vi att området kommer att vara en ännu mer levande plats för boende och besökare där kursverksamheten i Stjärnsund använder den ätbara växtligheten längs vägen i utbildningssyfte. Förhoppningsvis kan vi genom insatsen få några av de ca 200 000 turister som stannar till över dagen att stanna en extra dag för att uppleva en annan sida av den fantastiska bygd som vi fast boende har privilegiet att njuta av varje dag, året om.

Varmt välkomna!

Vill du veta mer om projektet, eller har idéer på hur vi kan göra projektet ännu bättre? Kontakta Fredrik Lundkvist Fridh 073-8285682 eller fredrik.l.fridh@gmail.com