» Kom på en av sommarens visningar

Lär dig mer om fleråriga grönsaker

Innan slutet av december 2014 kommer det finnas mer detaljerad information på jordmandel.se om de fleråriga grönsaker som finns i spelet. Andra webbsidor och böcker som vi kan rekommendera är:

Jordmandel – Svensk databas över ätbara växter. Kommer kompletteras med fleråriga grönsaker under hösten.

Plants For a Future – omfattande databas över nyttoväxter, däribland massor av fleråriga grönsaker.

Ätliga perenngruppen – intressegrupp som har som mål att sprida kunskap om fleråriga grönsaker och därmed öka intresse, användning och utveckling av dessa växter i odling. Utser årligen ”Årets ätliga perenn”.

Skogsträdgårdsbloggen – blogg om skogsträdgårdar med mycket information kring odling av fleråriga grönsaker. På bloggen finns även en förteckning över plantskolor med relevant sortiment.

Böcker

Toensmeier, Eric, Perennial vegetables : from artichoke to zuiki taro, a gardener’s guide to over 100 delicious, easy-to-grow edibles. White River Junction, Vt.: Chelsea Green Pub., 2007.

Crawford, Martin, How to grow perennial vegetables : low-maintenance, low-impact vegetable gardening. 2012.

Crawford, Martin. och Aitken, Caroline, Food from your forest garden: how to harvest, cook and preserve your forest garden produce. 2013.