» Kom på en av sommarens visningar

Kurskostnad – skogsträdgårdar

Så här beräknar vi kurskostnaden för 72h-kursen om skogsträdgårdar (alla siffror inkl. moms).

72h undervisning

1750

Genomförande av kursen

1500

Antagning, framtagning av kursmaterial, schemaläggning osv.

2200

Kursmaterial

900

Lokalhyror

500

Resor gästföreläsare

850

Summa

7700

Leader-bidrag

-3700

Faktisk kurskostnad per deltagare

4000

Mat
8 middagar + 8 luncher à ca. 75 kr/styck

1200

20 st. Fika

300

Summa

1500

[nicepaypallite name=”Kurs: Skogsträdgård” amount=”1500″]