» Kom på en av sommarens visningar

Kursinnehåll Skogsträdgårdskurs 2015-2016

Träff 1, 20-22 mars 2015:

– Vad är skogsträdgårdar?
– Skogsträdgårdsdesign
– Förökningstekniker: Ympning, sticklingar. Alla deltagare får med sig två egna äppelträd och några bärbuskar!
– Vinterbeskärning – Uppbyggnadsbeskärning av unga träd och buskar
– Inspirerande exempel från skogsträdgårdsodlingens värld
– Val av projektarbete/fördjupningsuppgift

Träff 2, 8-10 maj 2015:

– Hur hittar jag en bra plats för min skogsträdgård? Platsobservation och kartläggningstekniker
– Växtkunskap: Fleråriga grönsaker för svenskt klimat.
– Jordkunskap
– Markberedningstekniker
– Vattnets roll i skogsträdgården
– Biologisk mångfald: En av nycklarna till en lyckad skogsträdgård

Träff 3, 28-30 augusti 2015:

– Växtkunskap: Träd och buskar
– Mikroklimat och mikroklimatmanipulering
– Polykulturer: Konsten att samplantera fleråriga växter
– Planteringstekniker och växtplacering.
– Sommarbeskärning av fruktträd
– Fröförökningstekniker del 1

Träff 4, 11-13 mars 2016:

– Fröförökningstekniker del 2
– Nötodling i svenskt klimat
– Redovisning av projektarbeten
– Ett kost- och hälsoperspektiv på skogsträdgården
– Förädling av skogsträdgårdens produkter
– Forum: Hur går vi vidare med det vi lärt oss? Vilka öppna frågor kvarstår?

Mellan träffarna kan deltagarna fördjupa sina kunskaper i form av ett frivilligt projektarbete. Projektarbetet kan handla om att utforska ett ämne som man är särskilt intresserad av och som har koppling till skogsträdgårdar eller att genomföra ett designprojekt, dvs. att planera en skogsträdgård från vision, mål och platsanalys till design och genomförandeplan.

Under hösten 2015 kommer det även att genomföras ett studiebesök på Botaniska trädgården i Uppsala. Datumet bestäms i samråd med deltagarna.

Tillbaka till kurssidan