» Kom på en av sommarens visningar

Kursavgift

Så här beräknar vi kursavgiften per deltagare:

72h Undervisning inkl. förberedelse

2750

Praktiskt under kursens gång

850

Marknadsföring, kursplanering, schemaläggning, administration osv.

1000

Kursmaterial

200

Lokalhyror

550

Resor gästföreläsare

150

Summa

5500

Mat
8 middagar + 8 luncher à ca. 75 kr/styck

1200

20 st. Fika

300

Summa

1500