» Kom på en av sommarens visningar

Konsultation & Design

Permakultur Stjärnsund har en bred kompetens inom permakulturdesign och relaterade områden. Hittills har vi arbetat med ett 30-tal platser på olika håll i Sverige. Här är några av de tjänster som vi erbjuder:

Permakulturdesign

Permakulturdesign

Vi kommer gärna till din plats och hjälper till att designa din gård, trädgård, park eller bakgård utifrån permakulturtänk. Vi kan ge tips om ekologiskt byggande, energieffektivisering, hållbar matproduktion, trädgård och växtval och hur du kan skapa en mer hållbar livsstil. Vi anpassar konsultationen eller designarbetet utifrån dina behov och önskemål.

Skogsträdgårdsdesign 

Om du vill anlägga en skogsträdgård kan vi hjälpa till med allt ifrån val av optimal plats, design av vattensystem, val av växter och växtplacering samt integrering av biologisk mångfald utifrån din specifika livssituation och dina önskemål. Vi kan vara ditt bollplank om du vill anlägga skogsträdgården själv men vi kan också designa och etablera Skogsträdgården om du föredrar det. Vi har en egen plantskola för skogsträdgårdsväxter och det vi inte odlar själva kan vi få tag på genom vårt europeiska nätverk inom skogsträdgårdsodling.

Gör din trädgård till en oas för biologisk mångfald

I takt med att jordbruks- och skogsmarker blir mer enformiga och stadens grönytor minskar i vårt land kan trädgårdar vara en viktig oas för många arter. På våra kurser och föredrag om biologisk mångfald får du lära dig hur du kan gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster i din trädgård, bakgård, en park eller på en bondgård. Vi går igenom de många fördelar som en mångfald av växter, insekter och djur kan ge i en trädgård och ger tips på hur man man med ganska enkla medel kan skapa nya livsutrymmen för både växter, insekter och djur. Kom och lyssna på en föreläsning som handlar om konkreta exempel på ekosystemtjänster som vi har alldeles inpå knuten, nämligen i våra trädgårdar, parker och innergårdar.

Skogstradgardsdesign

Fastighetsutvärdering

Planerar du att köpa ett nytt hus eller gård? Då kan vi hjälpa till att analysera fördelar och utmaningar med den tilltänkta platsen från ett permakulturperspektiv. Vi utgår från din vision och dina målsättningar i vår undersökning av platsen och hjälper dig att ta långsiktigt hållbara investeringsbeslut genom att göra en kartläggning som hjälper dig att se helheten istället för bara godbitarna.

Vilka är vi som jobbar med detta?

Hör gärna av dig till oss här!