» Kom på en av sommarens visningar

Klimatkompensation på riktigt!

co2FN:s klimatpanel anser att vi måste minska de globala utsläppen av växthusgaser med 80% till år 2050 om vi inte vill att klimatförändringarna skenar iväg. Idag finns många möjligheter att kompensera för våra utsläpp, hela sju olika typer av utsläppsrätter finns det att välja på. Dessvärre har inte det hjälpt. Utsläppen fortsätter att skena iväg i allt snabbare takt, när motsatsen behöver ske.

Vi menar att det delvis beror på bristande transparens och avståndet mellan orsak och verkan. Hur mycket av de pengarna jag ger till klimatkompensering kommer egentligen klimatet tillgodo? Vart sker kompensationen? På vilket sätt minskar mitt bidrag utsläppen? De två vanligaste sätten att kompensera för utsläpp idag är att

  • investera i förnyelsebar energi (ofta i Kina och Indien)
  • plantera träd i u-länder.

Men precis som det inte spelar någon roll vart på jorden man släpper ut växthusgaserna, spelar det inte heller någon roll vart man fångar in dem igen. Så varför inte kompensera för utsläppen här i Sverige där vi kan se vad som händer med pengarna?

Vår idé handlar om att göra klimatkompensationen lokal och därmed synlig. Och den handlar inte bara om att minska utsläppen utan också om att på olika sätt stärka lokalsamhället. Nyttan från våra kompensationsåtgärder ska vara mångfaldig. I dagsläget kompenserar vi på två olika sätt:

Trädplantering

plantera-trad


  • En del av pengarna vi får in går direkt till Stjärnsunds trädförening, som vårdar och förnyar Stjärnsunds vackra alléer. Vi räknar med att träden kommer att finnas kvar i minst 80 år. Då har varje träd absorberat runt 4 ton koldioxid, vilket motsvarar ca. 250 mils bilkörning, vilket i sin tur motsvarar mer än fem enkla resor med bil mellan Stockholm och Göteborg.
  • Pengarna går även till Fridhems demonstrationsträdgård, där vi planterar frukt- och nötträd som också binder koldioxid under hela sina liv.

Träkol

  • biochar-pirolysEtt annat sätt att binda koldioxid under väldigt lång tid är att blanda träkol med gödsel och gräva ner det i jorden. Kolet har den perfekta strukturen för att binda näringsämnen och vatten och odlingsförutsättningarna förbättras enormt. Dessutom kan man räkna med att koldioxiden (som är bunden i kolet) kommer att finnas kvar i jorden i flera tusen år. Vi prioriterar träkol som är tillverkat lokalt, men kompletterar med FSC-märkt träkol när det behövs.
  • Träkolet går i första hand till Fridhems demonstrationsträdgård och grönsaksodlingen i Puttmyra skogsträdgård ett par kilometer utanför Stjärnsund.

Att kompensera på det här viset har två effekter. Å ena sidan uppnås en direkt effekt i form av den koldioxid som fångas in av träden och som lagras i marken i form av träkol. Å andra sidan sker det en indirekt minskning av utsläpp: Lokalsamhället blir mer självförsörjande på livsmedel och därmed minskar klimatskadliga transporter. Dessutom behövs det mindre handelsgödsel (som tillverkas med hjälp av fossilgas och olja) för att producera den mat vi konsumerar.

Du kan vara säker på att ditt bidrag till kompenseringen går oavkortat till de ovanstående mottagarna. Administrationen av bidragen görs ideellt och Permakultur Stjärnsund ansvarar för fördelningen av pengarna.

Så nästa gång du kommer till Stjärnsund, ta en extra titt på alléerna, besök demonstrationsträdgården eller följ med på en visning i Puttmyra skogsträdgård, så kan du se hur ditt bidrag har skapat nytta för både klimatet och lokalsamhället!

Du kan klimatkompensera genom att donera pengar till vårt BG 522-4100. Ange “Klimatkompensation” och ditt namn. Tack för att du stödjer vårt projekt och värnar om vår jord!