» Kom på en av sommarens visningar

Permakulturdefinitioner

Permkultur är ett brett område som inte så lätt låter sig sammanfattas i en kort definition. Det är ett levande koncept som började som en reaktion på ohållbart jordbruk men som utvecklas hela tiden och innefattar många olika områden. Det finns troligtvis lika många definitioner av som det finns praktiserande permakulturdesigner. Här nedan presenterar vi några av de definitioner som vi tycker bäst beskriver vad det hela handlar om.

”Permakultur är den medvetna designen och underhållet av jordbruksmässigt produktiva ekosystem som har samma mångfald, stabilitet och motståndskraft som naturliga ekosystem. Det är den harmoniska integrationen av landskapet och människorna som ger människor mat, energi, bostad och tillfredsställer andra materiella och icke-materiella behov på ett hållbart sätt.” – Bill Mollison (1988)

“Permakultur samlar färdigheter och kunskap från många olika icke-miljöskadliga discipliner – både traditionella och moderna – för att skapa system som tillfredsställer våra behov från mat, boende och finansiella samt sociala strukturer. Den ger makt åt individen att vara smart, självständig och utgöra en medveten del av lösningen till de många problem vi står inför, både lokalt och globalt.” – Ben Haggard

”Permaculture is the use of ecology as the basis for designing integrated systems of food production, housing appropriate technology and community development. It offers a practical, creative approach to the problems of diminishing resources and threatened life support systems now facing the world” – Simon Henderson

”Permaculture is a holistic approach to landscape design and human culture. It is an attempt to integrate several disciplines, including biology, ecology, geography, agriculture, architecture, appropriate technology, gardening and community building” – Guy Baldwin

”Permakultur tillfredställer mänskliga behov, samtidigt som ekosystemens hälsa förbättras.” – Rafter Ferguson

”Permaklutur befinner sig någonstans mellan dagens ohållbar livsstil och gårdagens slavgöra” – Patrick Whitefield

”Permakultur använder naturen som modell för att designa system som gör att människor mår bra. Både nu, och i framtiden”

”Permakultur är sunt förnuft satt i system.”

”Smart, lat och glad.”