» Kom på en av sommarens visningar

Humble Habitat

Humble Habitat är en avknoppning från Permakultur Stjärnsund som startat egen självhushållningsgård i närliggande Garpenberg.

Mer info om kurser, visningar, och evenemang finns på https://www.facebook.com/thehumblehabitat