» Kom på en av sommarens visningar

Förvandla din trädgård till en oas för vilda grannar och ätliga växter – Norrtälje

Vad betyder det att den biologiska mångfalden är hotad? Har insekterna någonstans att bo?Vad kan jag som trädgårdsägare, kolonist eller balkongodlare göra för att gynna en mångfald av växter, insekter och djur i vår närmiljö? Vad ska jag tänka på? Vilka växter är mums för både människor och djur och vad är en skogsträdgård för något? 

Dag: Torsdagen den 9:e juni 2016 Tid: 17:30 – ca 20:30

Plats: Astrid Lindgrens gata 2 A, Campusområdet. Café Publicus och Havet (aulan). Hiss finns.

Pris: 100 kr Anmälan senast den 2 juni eller kom spontant! : http://www.campusroslagen.se/kalender/biologisk-mangfald-vad-varfor-och-hur-da/

Program
17.30 – 18.00 Kaffe, smörgås och mingel i Café Publicus lokaler.
18.00 – 20.00 Förvandla din trädgård till en oas för vilda grannar och ätliga växter. Annevi Sjöberg och Philip Weiss från Permakultur Stjärnsund. Läs mer: http://stjärnsund.nu/
20.00 – ca 20.30 Annevi och Philip svarar på frågor och lokala föreningar presenterar sin verksamhet.

Detta kommer du att få svar på under kvällen:
 Vad är biologisk mångfald? Varför är det viktigt?
 Vilka är Sveriges miljömål och hur lever vi upp till dem?
 Hur står det till med den biologiska mångfalden?
 Vilka växter ger både insekter och människor mat?
 Vad är en skogsträdgård för något?
 Vilka insekter är särskilt viktiga för oss?
 Vad kan jag göra i min närmiljö? Trädgården, balkongen?
 Kan jag engagera mig tillsammans med andra? Lära mer lokalt?

Har du frågor? Eva Johansson, eva.johansson@campusroslagen.se eller telefon: 0176 286113

Biodiverse Poster Norrtalje