» Kom på en av sommarens visningar

Föreläsningsturné 2016: Förvandla din trädgård till en oas för vilda grannar och ätliga växter!

Under våren och hösten 2016 gör miljövetaren Annevi Sjöberg och skogsträdgårdsmästaren Philipp Weiss en föreläsningsturné i Sverige i samarbete med Naturskyddsföreningen om vilka fördelar en mångfald av växter, insekter och djur kan ge i en trädgård, på en innergård eller i en park och vad du kan göra för att gynna vilda grannar i din närmiljö. 

humla hotell IMG_4874 IMG_0407

Vill du anordna en föreläsning tillsammans med oss, så är det bara att höra av dig!  

I takt med att många växter- och djurs naturliga levnadsmiljöer i skogar, odlingslandskap och våtmarker försvinner kan det bli ännu viktigare att skapa en fristad för vilda grannar i våra hemträdgårdar. Miljöer som hittills varit förbisedda, men som har potential att utgöra oaser för artrikedom är de vi har alldeles inpå knuten, nämligen i våra trädgårdar, innergårdar och parker.

När vi hjälper naturen på traven får vi en rad gratistjänster tillbaka som tack för hjälpen! Insekterna befruktar träd, buskar och örter så att vi kan skörda frukter, nötter, bär och frön. Växter hjälper dessutom till att hålla luften ren och buffrar mot klimatförändringrar.

Många är eniga om att privata trädgårdar redan idag utgör en viktig oas för vilda växter och djur både i tätort och på landsbygden. Men vad skulle hända om trädgårdar, innergårdar och parker i ännu större utsträckning välkomnade odling av ätbara växter och boplatser, gömställen och mat för insekter och djur? 

solros Geting Äng2 IMG_6147_2

 

 

 

Här är vad deltagarna får lära sig under föreläsningen!

  • Vad är biologisk mångfald? Definition och förklaring av vad biologisk mångfald, ekosystem och ekosystemtjänster är för något.
  • Vilka är Sveriges miljömål och hur lever vi upp till dem?
  • Hur står det till med den biologiska mångfalden? Både i Sverige och internationellt. Vilka är de mest hotade ekosystemen/habitaten i Sverige, varför är det så och vad kan vi göra åt det?
  • Tre viktiga växtfamiljer och växter som ger både insekter och människor mat. Bra insektshabitat kan gå hand i hand med matproduktion och ökad självförsörjning.
  • Tre viktiga insektsgrupper i trädgårdar och parker. Varför är dessa grupper viktiga? Vi gör en djupdykning i några viktiga insekters beteende, levnadsförhållanden och matvanor.
  • Vad kan du göra för djur och insekter i din närmiljö? Vad kan vanliga trädgårdar, bakgårdar och parker ha för roll för insekter och djur. Vi ger tips på enkla åtgärder för att gynna mångfald i trädgården.
  • Hur kan vi integrera en mångfald av ätliga fleråriga växter i trädgården? Tips på hur även vi kan dra nytta av mångfaldsträdgården genom att plantera ätliga och riktigt nyttiga växter.
  • Entusiaster som redan lyckats skapa trädgårdar med rik mångfald. Inspirerande exempel på mångfaldsrika villaträdgårdar i Sverige och andra länder.
  • Hur kan trädgårdar, innergårdar och parker bli mångfaldens räddning? Vad ger en rik artrikedom för fördelar? Hur kan de hjälpa Sveriges hotade insekter och djur? Vad ger de för fördelar för levande jord och kolinlagring för ett bättre klimat?

Vill du boka in en föreläsningen hos er? Kontakta Annevi Sjöberg på annevi.lakemountain@gmail.com eller ring 0733622509
Tid för föreläsningen: 2 – 3 timmar
Kostnad: 5000 kr plus moms. Vårt koncept går ut på att vi tillsammans med dig anordnar kursen och att hela eller delar av kostnaden täcks av de som kommer och lyssnar på föreläsningen alternativt om ni har en organisation som kan betala.

IMG_0395 IMG_0130 IMG_5595 IMG_0138