» Kom på en av sommarens visningar

Familjer och släkten bland växter

Med familj menar vi oftast bara mamma, pappa och barn så länge vi pratar om människor. I en människosläkt ingår alla familjer och individer som har blodsband. Men när vi pratar växter används orden familj och släkt tvärt om.

I en växtfamilj kan det nämligen finnas många släkten. Växter som tillhör samma familj liknar varandra på något sätt. Lökväxterna har exempelvis alla köttiga blad med en mer eller mindre utpräglad löksmak, medan selleriväxterna har liknande blommor (och kallas därför även för flockblommiga växter). En del familjer är särkilt lätta att känna igen så som familjen slideväxter som alla har en syrlig smak.

Förutom sitt svenska namn så har alla växter ett vetenskapligt (latinskt namn). Namnet består av två ord. Sättet att namnge växter infördes av Carl von Linné på 1700-talet. Det latinska namnet på den ätliga perenna växten strandkål är Crambe maritima. Det första namnet Crambe är släktnamnet (som inleds med stor bokstav) och det andra, maritima är artnmanet (som inleds med liten bokstav). Artnamnet säger oftast något om hur växten ser ut eller var den växer. Strandkål tillhör familjen kålväxter och artnmanet maritima indikerar att växten ofta återfinns nära vatten och kan växa i väldigt sandrik jord. I samma familj finns vattenkrasse (Nasturtium officinale) och ryssgubbe (Bunias orientalis) men de tillhör andra släkten.