Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

 • Detta evenemang har redan ägt rum.

Certifieringskurs i Permakulturdesign – Skattungbyn/Stjärnsund (50% distans) – FULLSATT

13 augusti, 2018 - 11 januari, 2019

Gratis

Mora Folkhögskola erbjuder en distanskurs i Permakulturdesign, med tre obligatoriska träffar à 3 till 5 heldagar i Skattungbyn och Stjärnsund. Kursen vänder sig till dig som har intresse för sambandet människa – natur och gärna vill lära dig tekniker för att designa odling, boende och övriga aspekter som rör livet, efter naturens egna principer. Permakultur strävar efter att skapa resurseffektiva system och kursen förmedlar grunderna i hur du kan gå tillväga. Kursen går 50 % på distans under höstterminen.

Permakultur är ett designverktyg för hållbara livsstilar och livsmiljöer. Begreppet som myntades av australiensarna Bill Mollison och David Holmgren på 70- talet står för PERMAnent (permanent) agriCULTURE (jordbruk). Numera har begreppet utvidgats till att också betyda ”permanent culture” och sammanlänkar olika vetenskapliga discipliner samt yrkesområden som ekologi, geografi, jordbruk, arkitektur, byggteknik, markanläggning osv i ett helhetsbegrepp som placerar människan i ett kretslopp i samklang med naturen. Människan strävar efter att bli en del av naturen och en resursproducent, istället för en ren förbrukare av resurser. Permakultur värnar om jordens alla komplexa ekosystem, människans livskvalité samt en rättvis fördelning av resurser ses som grundstenar. Denna kurs går igenom permakulturens teori och filosofi, med fokus på dess praktiska appliceringsområden och ger en certifiering i permakulturdesign.

För att du ska kunna få det mesta av denna kurs bör du

 • Kunna svenska flytande muntligt o skriftligt
 • Ha grundläggande kunskaper i engelska (då delar av kurslitteraturen är på engelska)
 • Ha god förmåga och möjlighet att jobba och studera självständigt och i grupp
 • Ha tillgång till dator och internet

Syfte: Kursen har som syfte att ge en förståelse av permakulturdesign och dess redskap, samt hur de kan tillämpas i verkligheten.

Mål: Efter kursen ska deltagarna kunna använda permakultur som verktyg för att utveckla hållbara livsstilar och livsmiljöer.

Upplägg: Kursen kommer att omfatta tre träffar under perioden augusti 2018 till januari 2019. Kursen kommer totalt att omfatta 96 undervisningstimmar. Max. antal deltagare: 22. Under hela kursens gång kommer deltagarna arbeta med en designuppgift som redovisas vid sista kursträffen. Arbetet genomförs i grupp. Det är viktigt att tänka på att det även kommer att krävas resor mellan träffarna för att jobba med designprojekten. Mellan träffarna kommer kursdeltagarna att arbeta med sina projektarbeten, få läsuppgifter och genomföra individuella fördjupningsuppgifter som tillsammans täcker kursens omfattning (50%).

Träff 1 (Skattungbyn), måndag 27 – fredag 31 augusti 2018 

 • Introduktion till permakultur
 • Permakulturens grunder
 • Designprocessen
 • Designverktyg
 • Jord
 • Vatten
 • Mikroklimat
 • Personlig omställning
 • Mättekniker
 • Kartritningstekniker
 • Presentation av designarbetet & gruppuppdelning
 • Studiebesök

Träff 2 (Stjärnsund), 15 – 19 oktober 2018 (måndag-fredag)

 • StudiebesökDjurhållning
 • Designprocessen forts.
 • Delredovisning av designprojekt
 • Odling
 • Agroforestry och skogsträdgårdar
 • Biologisk mångfald

Träff 3 (Stjärnsund), 9 – 11 januari 2019, onsdag-fredag

 • Människa, samhälle och permakultur
 • Skogen
 • Boende – byggande och energi
 • Permakultur i praktiken – tidigare kursdeltagares arbeten
 • Redovisning av projektarbeten
 • Kursfest

För att få godkänd på kursen krävs: Närvaro på alla tre kursträffar, ett genomfört designarbete, inlämnade fördjupningsuppgifter, deltagande vid diskussionsträffarna.

Kurslitteratur: Deltagarna kommer att få ett kurskompendium bestående av webbsidor, filmer, utdrag ur böcker, kortare artiklar med mera.
Kursspråk: Föreläsningar och seminarier på svenska, litteratur och filmer är på engelska.
Lärare: Martin Gustafsson, Annevi Sjöberg, Philipp Weiss
Frågor; Annevi Sjöberg, annevi.sjoberg@morafhsk.se, 073-3622509. Annevi nås endast på mail fram till den 27e februari 2018. Efter detta datum nås hon även på telefon.

Ansökan

Sista ansökningsdatum är 13 april 2018.  Besök Mora folkhögskolas webbplats för att söka kursen Antagningsbesked skickas ut den 11 maj.

Detaljer

Börjar:
13 augusti, 2018
Slutar:
januari 11
Pris:
Gratis