» Kom på en av sommarens visningar
Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

 • Detta evenemang har redan ägt rum.

Certifieringskurs i Permakulturdesign – Skattungbyn/Stjärnsund 50% distans våren 2020

januari 6 - juni 5

Ansökan stängd för denna gång

Mora Folkhögskola erbjuder en distanskurs i Permakulturdesign, med tre obligatoriska träffar à 3 till 5 heldagar i Skattungbyn och Stjärnsund. Kursen vänder sig till dig som har intresse för sambandet människa – natur och gärna vill lära dig tekniker för att designa odling, boende och övriga aspekter som rör livet, efter naturens egna principer. Permakultur strävar efter att skapa resurseffektiva system och kursen förmedlar grunderna i hur du kan gå tillväga. Kursen går 50 % på distans under höstterminen.

Permakultur är ett designverktyg för hållbara livsstilar och livsmiljöer. Begreppet som myntades av australiensarna Bill Mollison och David Holmgren på 70- talet står för PERMAnent (permanent) agriCULTURE (jordbruk). Numera har begreppet utvidgats till att också betyda ”permanent culture” och sammanlänkar olika vetenskapliga discipliner samt yrkesområden som ekologi, geografi, jordbruk, arkitektur, byggteknik, markanläggning osv i ett helhetsbegrepp som placerar människan i ett kretslopp i samklang med naturen. Människan strävar efter att bli en del av naturen och en resursproducent, istället för en ren förbrukare av resurser. Permakultur värnar om jordens alla komplexa ekosystem, människans livskvalité samt en rättvis fördelning av resurser ses som grundstenar. Denna kurs går igenom permakulturens teori och filosofi, med fokus på dess praktiska appliceringsområden och ger en certifiering i permakulturdesign.

För att du ska kunna få det mesta av denna kurs bör du

 • Kunna svenska flytande muntligt o skriftligt
 • Ha grundläggande kunskaper i engelska (då delar av kurslitteraturen är på engelska)
 • Ha god förmåga och möjlighet att jobba och studera självständigt och i grupp
 • Ha tillgång till dator och internet

Syfte

Syftet med kursen är att ge en förståelse av permakulturdesign och dess redskap, samt hur de kan tillämpas i verkligheten.

Mål

Efter kursen ska deltagarna kunna använda permakultur som verktyg för att utveckla mer hållbara livsstilar och livsmiljöer.

Upplägg

Kursen kommer att omfatta tre träffar under perioden januari 2020 till juni 2020. Kursen kommer totalt att omfatta 96 undervisningstimmar.

Under hela kursens gång kommer deltagarna arbeta med en platsbaserad designuppgift som redovisas vid sista kursträffen. Arbetet genomförs i grupp och utförs på ett par olika platser som väljs ut av kursdeltagarna. Platsen kan var den egna gården eller offentlig plats. Det är viktigt att tänka på att det även kommer att krävas resor mellan träffarna för att jobba med designprojekten. Räkna med 2-3 dagar på platsen ni ska designa mellan kurstillfälle 1 och 2 och ytterligare minst 2-3 dagar på platsen ni ska designa mellan mellan kurstillfälle 2 och 3. Mellan träffarna kommer kursdeltagarna även att få läsuppgifter, ha skypediskussioner om olika teman och genomföra individuella fördjupningsuppgifter som tillsammans täcker kursens omfattning (50%).

För att få godkänd på kursen krävs: Närvaro på alla tre kursträffar, ett genomfört designarbete, inlämnade fördjupningsuppgifter, deltagande vid diskussionsträffarna.

Kurstid

Kursen startar med inläsningsmaterial den 6 januari 2020 och avslutas den 5 juni 2020.

Träffar

Träff 1 (Skattungbyn), 17 – 21 februari 2020 (måndag-fredag)

 • Introduktion till permakultur
 • Permakulturens grunder
 • Designprocessen
 • Designverktyg
 • Jord
 • Vatten
 • Mikroklimat
 • Inre omställning
 • Mättekniker
 • Kartritningstekniker
 • Presentation av designarbetet & gruppuppdelning
 • Studiebesök

 

Träff 2 (Stjärnsund), 30 mars – 3 april 2020 (måndag-fredag)

 • StudiebesökDjurhållning
 • Designprocessen forts.
 • Delredovisning av designprojekt
 • Odling
 • Agroforestry och skogsträdgårdar
 • Biologisk mångfald

 

Träff 3 (Stjärnsund), 27-29 maj 2020, onsdag-fredag

 • Människa, samhälle och permakultur
 • Skogen
 • Boende – byggande och energi
 • Permakultur i praktiken – tidigare kursdeltagares arbeten
 • Redovisning av projektarbeten
 • Kursfest

Kurslitteratur

Deltagarna kommer att få ett kurskompendium bestående av webbsidor, filmer, utdrag ur böcker, kortare artiklar med mera.

Kursspråk

Föreläsningar och seminarier på svenska, litteratur och filmer är på engelska.

Ansökan

Ansökan stäng för denna gång. Ny ansökningsperiod börjar våren 2020.

Detaljer

Börjar:
januari 6
Slutar:
juni 5

Plats

Permakultur Stjärnsund
Bruksallén 16
Stjärnsund, 77674 Sverige

Arrangör

Permakultur Stjärnsund
Telefon:
022580303