» Kom på en av sommarens visningar

Agroforestryträff 2014 Program

 Vi har bjudit in ett antal inspirerande föreläsare och experter men ni som deltagare kommer under träffen att ha frihet och ansvar för att ge träffen det innehåll som ni önskar. Så fundera gärna på vad du vill lära dig, bidra med eller diskutera redan nu!

Under Agroforestryträffen kommer vi att använda oss av workshopteknikerna Open Space och World Café där alla deltagares kunskap och idéer kring olika frågor kan fångas upp. Nedan presenteras Agroforestryträffens program i dess nuvarande form men det är under utveckling och kommer att uppdateras kontinuerligt.

FREDAG den 7 november
14.00 – 16.00 Rundvandring i Puttmyra Skogsträdgård.
Vi smygstartar Agroforestryträffen med en rundvandring i Puttmyra Skogsträdgård för de som är nyfikna. Obs! Antalet platser är begränsat till 30. Philipp Weiss, en av initiativtagare till Permakultur Stjärnsund och skribent på Skogsträdgårdsbloggen guidar runt i Skogsträdgårdens novembermiljö.

16.00 – 21.00 Registrering, köp av matkuponger och Incheckning för boende på Fridhem.

18.00 – 22.00 Middag eller fika på Ekocaféet i Rörshyttan.
Caféet är öppet för dem som vill äta en ekologisk vegetarisk middag och prata med andra förväntansfulla deltagare på Agroforestryträffen.

LÖRDAG den 8 november
7.30 – 10.00 Registrering, köp av matkuponger och Incheckning för boende på Fridhem.

7.30 – 9.00 Frukost

9.00 Välkomna. Presentationsrunda & praktiskt kring Agroforestryträffen 2014
Introduktion till Agroforestry. Vi ger en bild av agroforestry ur ett historiskt perspektiv internationellt och i Sverige samt var vi befinner oss idag.Johanna Björklund, forskare vid Örebro Universitet och Joel Holmdahl, Småbrukare med silvopastureambitioner på Rikkenstorp,

10.00 – 10.30 Fika

10.30 Presentation av agroforestry-praktiserande i Sverige med efterföljande mingel
Personer som aktivt arbetar med odlingssystem som ingår i Agroforestry-konceptet presenterar sitt arbete. Alla har sedan möjlighet att mingla runt, ställa frågor och diskutera med presentatörerna som ställer ut sitt arbete i form på posters. En instruktion för hur posterpresentationen kan göras hittar du här.

12.00 – 13.30 Lunch

13.30 Föredrag: ”Från gerillaodling till en del av stadsplaneringen” med Dante Hellström, Urban skogsträdgårdsmästare i Stockholm och Sara Nyström, Miljövetare och samordnare för Stadslandet, Utveckling Nordost och Robert Bergström, Stadsodlare och student i humanekologi.

14.00 Föredrag: ”Möjligheter och utmaningar med storskalig produktion för försäljning” med Kjell Sjelin, Ekobonde på Sjelin Lantbruk

14.30 Föredrag: ”Silvopasture – extensiv betesdrift kombinerat med trädproduktion” med Karl Ivar Kumm, forskare vid SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet

15.00 Frågestund med föredragshållarna

15.30 – 16.00 Fika

16.00 Open Space. Diskussion och samtal med fokus på tekniker och metoder för agroforestry i Sverige.

18.00 – 20.00 Middag

20.00 – Pub och öppen scen på Café Gabriel Stjärncrona. Ta gärna med er sångrösten och ett instrument eller två och bidra till en fin kväll. Vill det sig kanske det blir lite dans på kvällen också!

SÖNDAG 9 november
07.00 – 8.00 Frukost

8.00 – 9.30 Föredrag: ”Hur skapar vi levande jord” med Håkan Wallander, Professor i jordbiologi och miljövetenskap vid Lunds Universitet och Mats Olsson, Professor i markvetenskap Sveriges Lantbruksuniversitet. Föreläsning och diskussion

9.30-10.00 Panelsamtal: Resultat och erfarenheter från det deltagardrivna forskningsprojektet ”Hållbar livsmedelsproduktion – att äta och odla från perenna system.

10.00 – 10.30 Fika

10.30 World Café – Agroforestrynätverket i Sverige
Vilka är agroforestrynätverkets mål och syften? Vad behövs för ett fungerande och kraftfullt nätverk? Hur kan vi kommunicera och sprida agroforestrykonceptet på ett bra sätt i Sverige?

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 Open space – Vad vill du?
Här ges möjlighet för alla att ta upp ämnen: exempelvis för vidare diskussion, strategisk planering eller praktiskt orienterade workshops. Det kan vara sådant som man vill ha hjälp med, klarhet i eller ämnen som ännu inte fått plats under helgen. Ledd av Emilia Rekestad, Projektledare REALS – Resilient and Ecological Approaches for Living Sustainably

15.30 Träffen avslutad för denna gång