» Kom på en av sommarens visningar

Agroforestryträffen 2014

Agroforestryträffen i Stjärnsund den 7-9 november 2014 blev en stor succé och det kom totalt 75 deltagare från Sverige, Finland och Danmark.

Det var en härlig blandning av entusiastiska bönder, småbrukare, nya nyfikna och representanter från LRF, Örebro Universitet, Stockholm Universitet, Lund Universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, miljöorganisationer och permakulturprojekt. Intresset var stort och fler personer ville komma än vi hade möjlighet att ta emot i de lokaler som fanns tillgängliga.

Tack all fina ni som var med och gjorde Agroforestryträffen 2014 till en givande och rolig träff som kommer att leda till bra saker för framtiden Vi ser redan fram emot nästa Agroforestryträff som kommer att hållas i Göteborg!  En kort rapport från träffen finns på Skogsträdgårdsbloggen: http://skogsträdgården.stjärnsund.nu/kurser/agroforestrytraffen-i-stjarnsund/.

Vad är Agroforestry? Här är lite samlad information och inspiration från träffen…

 

AGROFORESTRYTRÄFFEN I BILDER

Detta bildspel kräver JavaScript.

AGROFORESTRY PÅ SVENSKA

Följande översättningar av de engelska orden rekommenderades av den Open Space grupp som arbetade med de förslag som kommit in under Agroforestryträffen :

 • Agroforestry – Skogsjordbruk
 • Forest garden – Skogsträdgård
 • Silvopasture – Betesskogsbruk
 • Riparian buffer – Produktiv kantzon?
 • Silvoarable – Odlingsskogsbruk, Åkerskogsbruk eller Trädjordbruk?
 • Forest farming – Skogsodling
 • Regenerative agriculture – Uppbyggande jordbruk

Inget är satt i sten men vi tror att dessa uttryck är ”good enough for now, safe enough to try”?

 

FÖRELÄSNINGSPRESENTATIONER

Här kan du ladda ner och titta på de presentationer av följande inspirerande talare på Agroforestryträffen:

Joel Holmdahl och Johanna Björklund
Joel Holmdahl och Johanna Björklund

Sara Nyström och Robert Bergström
Sara Nyström och Robert Bergström

Kjell Sjelin
Kjell Sjelin

Karl-Ivar Kumm
Karl-Ivar Kumm

Mats Olsson
Mats Olsson

Håkan Wallander
Håkan Wallander

Ulf Karlmats
Ulf Karlmats

POSTERPRESENTATIONER

Ett flertal personer visade sina Agroforestryrelaterade projekt med hjälp av posterpresentationer med efterföljande mingel. Många av presentationerna handlade om skogsträdgårdar. Tyvärr är bilderna för små för att kunna se vad som står på dem. Om någon har någon idé om hur vi skulle kuna publicera läsbara posters så får ni gärna ropa till!

Agroforestrykartan
Agroforestrykartan

Hållbar livsmedelsproduktion i Sverige – Att odla och äta från perenna system
Hållbar livsmedelsproduktion i Sverige – Att odla och äta från perenna system

Flogsta Park
Flogsta Park

Hjärpa Lyckan
Härpa Lyckan

Mångfaldsträdgården Stjärnsun
Mångfaldsträdgården Stjärnsund

SOLMACC Life – Strategies for organic and low input farming to mitigate and adapt to climate change.
SOLMACC Life – Strategies for organic and low input farming to mitigate and adapt to climate change.

Gunneröd
Gunneröd – Skogsträdgårdsprojekt på Orust

Joel Rosenberg's Forest Garden (Finland)
Joel Rosenberg’s Forest Garden (Finland)

Agroforestry Poster Puttmyra
Puttmyra Skogsträdgård

 

SKOGSJORDBRUK PÅ WIKIPEDIA

Vi har nu lagt upp definitioner av Skogsjordbruk på wikipedia och det är bara att fylla på för den som känner sig manad. Bidra även gärna med formulering/spridning av de svenska defintionerna. Det finns redan en definition om Agroforestry där men det vore bra att fylla på med mer information och länkar till nätverket så småningom.

 

SKOGSJORDBRUKSKARTAN/AGROFORESTRYKARTAN

Christina Schaffer från Stocksholms Universitet hade en mycket bra idé om att lägga upp en digital karta över Agroforestryprojekt i Sverige, tyvärr så var det inte så många som ville att deras platser skulle vara offentliga så det ligger på is tills vidare. Däremot kommer Philipp Weiss att lägga upp en karta på Skogstradgårdsbloggen (Skogsträdgården.stjärnsund.nu) inom kort. Vi ser fram emot det!

 

VÄXTDATABASEN JORDMANDEL.SE

Denna webbsida är en växande kunskapsbas kring växter som  kan spela en viktig roll i framtidens trädgårdar och lantbruk. På Agroforestryträffen skapades en utvecklingsgrupp för denna webbsida som består av Oscar Franzén, Marcus Nordgren och Johanna Svensson. Philipp Weiss sammanställde även en e-postlista med personer som är intresserade av att skriva om perenna växter på webbsidan jordmandel.se Om det är någon annan som är intresserad av detta så kan du kontakta weiss.philipp@gmail.com

 

NÄSTA STEG FÖR AGROFORESTRYNÄTVERKET

Under Agroforestryträffen kom det in många väldigt bra förslag på mål och syften för Agroforestrynätverket i Sverige, vad som behövs för ett fungerande och kraftfullt nätverk och hur Agroforestry kan kommuniceras i Sverige. Här kan du ladda ner den fulla rapporten med alla svar  från World Cafè sessionerna och här finner du resultatet från Open Space sessionerna där alla hade möjlighet att diskutera vad de ville utifrån sina egna specifika intresseområden.

Alla verkade överens om att det behövs en webbsida och möjligtvis något slags forum för kommunikation för nätverket. Förslag på innehåll på webbsidan/portalen som kom in under World Café var:

 • Skogsjordbrukskarta med information om alla projekt i Sverige
 • Länkar till andra hemsidor i Sverige och internationellt
 • Policyinformation så som hur man tolkar EUs jordbruksregelverk från ett Skogsjordbruksperspektiv
 • Samla positiva och goda exempel om Skogsjordbruk (inkl. filmer)
 • Ta vara på och publicera historiska traditioner
 • Publicera forskningsresultat
 • Tips på finansiering att söka för projekt
 • Receptbank med perenna växter med instruktioner om hur och när man skördar och tillagar
 • Vackert och proffsigt informationshäfte att ladda ner
 • Kunskapsforum för att dela erfarenheter och frågor

Ett förslag för att detta skall bli verklighet var att vi skulle testa Crowdfunding där vi lägger ambitionsnivån beroende på hur mycket pengar vi lyckas samla in. 

 

MÖJLIGHETER ATT ENGAGERA SIG

Det kom in många idéer på vad nätverket skulle kunna göra och det finns mycket att engagera sig i för den som vill. Hur långt vi kommer nå med detta beror väldigt mycket på allas engagemang och att var och en bidrar med det man kan. Några idéer för engagemang som kom upp var:

 • Skapa en styrgrupp och etablera en struktur
 • Formulera och befästa gemensamma värderingar och en medvetenhet kring mångfald och jämlikhet i nätverket
 • Samla in information och arbeta med innehållet på webbsidan/plattformen
 • Göra ett vackert och proffsigt informationshäfte om Skogsjordbruk
 • Arrangera mindre praktiska tematräffar eller kraftmöten
 • Anordna evenemang för allmänheten eller etablera skogsträdgårdar på dagis, rehab etc.
 • Anordna nästa års Skogsjordbruksträff
 • Vara ambassadörer och sprida och dela kunskap om Skogsjordbruk och arbeta med lobbyverksamhet
 • Samordna karta med Agroforestryprojekt med info om besöksmöjligheter
 • Vidareutveckla wikipediasidan om Agroforestry och Skogsjordbruk
 • Börja eller fortsätta forska inom Skogsjordbruk

Och sist men viktigast av allt …

 • DO IT – Börja eller fortsätta arbeta praktiskt med Skogsjordbruk!

Hör gärna av dig om vill engagera er i något!

 

SKOGJORDBRUKSNÄTVERKETS ARBETSGRUPP

Förutom de personer som redan idag är med i forkningsnätverket för Skogsträdgårdar så anmälde sig följande personer sitt intresse av att ingå i någon arbetsgrupp i nätverket, hjälpa till att skapa webbsidan och/eller hjälpa till att organisera nästa Agroforestryträff: Philipp Weiss, Margaretha Stuguland, Emil Alldén, Dante Hellström, Rebecka Törnqvist, Sara Nyström, Markus Nordgren, Lisa Brattsberg, Joel Holmdal, Johan ??, Emilia Rekestad. Men vi blir väldigt gärna fler!! Hör gärna av dig om du är intresserad till annevi.lakemountain@gmail.com

 

VILL DU VARA MED I AGROFORESTRYNÄTVERKET?

Om du anmäler din e-postadress i detta formulär så kommer du få information om nätverkets utveckling och du har möjlighet att vara med och utveckla nätverket.

 

 

Återigen, tack för en fin träff. Vi ses om inte annat nästa år!