» Kom på en av sommarens visningar

World Café

World Café är en workshopmetod som involverar alla deltagares erfarenhet och kunskaper och skapar ett brinnande engagemang hos alla som deltar.

Metoden handlar om att forma framtiden med avgörande samtal och en central fråga när man anordnar ett World Café är Vad vill du få ut av deltagarna och hur tänker ni använda resultatet? Processen leds av en moderator som följer ett skräddarsytt program som är designat för att ge användbart resultat.

Deltagarna arbetar i små grupper (4-6 personer) runt kafébord och det är viktigt att miljön är trevlig och ombonad för att möjliggöra en öppen och avslappnad atmosfär. Samtalen förs kring angelägna frågor och redovisas med jämna mellanrum. Om det finns tid så är det bäst om grupperna själva skapa de frågeställningar som är viktiga och framåtskridande. Tillsammans utvecklar deltagarna resonemang, idéer och insikter och samtalen fördjupar relationer och sprider kunskap bland deltagarna.

Principer för World Café

  1. Klargör syftet.
  2. Skapa en spännande miljö.
  3. Ta fram avgörande frågeställningar.
  4. Uppmuntra allas betydelse och delaktighet.
  5. Korsbefrukta och koppla samman olika idéer och perspektiv.
  6. Lyssna tillsammans efter mönster, insikter och djupare frågeställningar.
  7. Skörda och dela med sig av kollektiva upptäckter.