» Kom på en av sommarens visningar

Instruktion till posterpresentation

Förbered en ca 2 minuters presentation av ditt projekt. Det finns därefter tid för alla att mingla, ställa frågor och diskutera projekten.

Du kommer att få en yta på 1 gånger 1 meter för att presentera ditt arbete. Du kan antingen göra en poster som den i exemplet nedan, eller använda ytan för att klistra upp bilder, kartor och textbitar.

Presentera ditt arbete som det passar dig bäst, men tänk på att använda typsnitt och storlek på tecknen så att det går att läsa även på håll.

Några tumregler kan vara:

Rubrik: 85pt
Underrubriker: 54pt
Brödtext och figurbeskrivningar: 36 till 48pt

Element som postern borde innehålla:

Projekttitel

Projektbeskrivning (150 till 300 ord)

Platsparametrar (om relevant). Se exempel nedan.

Projektmedlemmar och adressuppgifter så att intresserade kan kontakta dig för mer information

Många bilder!

Har du frågor kring posterpresentationen kan du gärna kontakta Philipp Weiss på philipp@ihop.nu.

Ett exempel på hur en poster kan se ut ser du här nedan:

Agroforestry Poster Puttmyra