Mångfaldsträdgården

Permakultur Stjärnsunds mångfaldsträdgård påbörjades 2013 vid Fridhems kursgård. Tanken är att demonstrera olika hållbara odlingstekniker, så som täckodling, odling av perenna grönsaker och biointensiv odling.

Mångfaldsträdgården
Mångfaldsträdgården

Permakultur har sina rötter i jordbruk och matproduktion och det är det området som är mest lättillgängligt och välutforskat inom permakultur.

Stjärnsund ligger i odlingszon 4-5 med en relativt kort odlingssäsong, så mångfaldsträdgården kommer också att visa enkla tekniska lösningar på hur man kan förlänga odlingssäsongen genom t.ex. byggande av drivbänkar, växthus och under 2014 kommer det även att etableras en liten skogsträdgård i en del av trädgården.

Mångfaldsträdgården är redan nu en pedagogisk undervisningslokal för de olika kurserna men även ett intressant besöksmål för turister. En viktig del av arbetet 2014 kommer vara utvecklingen av sociala element som attraherar människor och får dem att vilja vistas i trädgården. T. ex. en cykeldriven mixer för att blanda egna gröna smoothies och inbjudande picnic-områden.

Vill du boka en guidad visning i trädgården?
– Se mer information här