Lär dig mer om fleråriga grönsaker

Innan slutet av december 2014 kommer det finnas mer detaljerad information på jordmandel.se om de fleråriga grönsaker som finns i spelet. Andra webbsidor och böcker som vi kan rekommendera är:

Jordmandel – Svensk databas över ätbara växter. Kommer kompletteras med fleråriga grönsaker under hösten.

Plants For a Future – omfattande databas över nyttoväxter, däribland massor av fleråriga grönsaker.

Ätliga perenngruppen – intressegrupp som har som mål att sprida kunskap om fleråriga grönsaker och därmed öka intresse, användning och utveckling av dessa växter i odling. Utser årligen ”Årets ätliga perenn”.

Skogsträdgårdsbloggen – blogg om skogsträdgårdar med mycket information kring odling av fleråriga grönsaker. På bloggen finns även en förteckning över plantskolor med relevant sortiment.

Böcker

Toensmeier, Eric, Perennial vegetables : from artichoke to zuiki taro, a gardener’s guide to over 100 delicious, easy-to-grow edibles. White River Junction, Vt.: Chelsea Green Pub., 2007.

Crawford, Martin, How to grow perennial vegetables : low-maintenance, low-impact vegetable gardening. 2012.

Crawford, Martin. och Aitken, Caroline, Food from your forest garden: how to harvest, cook and preserve your forest garden produce. 2013.